Alias zostanie wykorzystany w prostych adresach URL.
Pola dodatkowe
Oświadczenie autora
Comments
Informacja Configure the article comments. Powered by Akeeba Engage.
Should I display the comments interface? Choosing Hide will hide all existing comments and disable new comments.
New comments

Should newly posted comments be published or unpublished by default? In the latter case a comment administrator needs to manually publish them. The “Use Global” option (default) tells Akeeba Engage to do whatever you specified in the component's Options page.

IMPORTANT! This option does NOT apply to comments published by comment administrators. These comments are always published immediately. It would be nonsensical asking the user posting such a comment to moderate their own comment.

Should I display the number of comments posted for each article on Joomla's Blog display?
Should I display the number of comments posted for each article rendered in Joomla's Newsflash module?
Display order of the comments, by date. Ascending shows oldest comments first. Descending shows newest comments first.
Should new comments be allowed? Choosing No locks comments (you can see existing ones but not add a new one).
Comments will be closed automatically after this many days since the article was published. 0 is a special value and it means that the comments will never be closed automatically.
Should I notify (send emails) to the content author for all new comments posted on their content?
Should I notify (send emails) to the users when a reply is sent to a comment they posted on the content?
Uporządkowanie:
Domyślnie nowe artykuły umieszczane są jako pierwsze w kategorii. Kolejność można zmienić na stronie zaplecza.

Instrukcja tworzenia artykułu

Po wybraniu opcji Napisz artykuł w zakładce Artykuł wpisz tytuł swojego pomysłu. Alias możesz pozostawić pusty. W głównym polu opisz swój pomysł. Po kliknięciu na ... uzyskasz dostęp do bardziej rozbudowanego menu. 
Formularz nie ma opcji dodania zdjęcia do artykułu. Jeśli chcesz dołączyć własne zdjęcie ilustrujące Twój pomysł wyślij je na adres poczty: biuro@federacja.slask.pl z oświadczeniem:
"Oświadczam, że fotografie/ilustracje zostały wykonane przeze mnie osobiście, posiadam do nich wszelkie prawa oraz zgody osób widocznych na zdjęciach na publikację ich wizerunku. Wyrażam zgodę na ich bezterminowe i nieodpłatne wykorzystanie na stronie www.bankpomyslow.federacja.slask.pl"
Po zakończeniu edycji i podania swojego imienia i nazwiska w polu Autor kliknij Zapisz, aby wysłać do nas swój pomysł. Zostanie on opublikowany po akceptacji przez moderatora.