• Oświadczenie autora: Checked

Zmiany klimatyczne, rozwarstwienia społeczne oraz pandemia to czynniki, które wpłynęły na strategie rozwoju wielu firm, w tym firm globalnych. Wszystkie te zmiany spowodowały, że większość firm rozpoczęło poważne dyskusje na temat zrównoważonego rozwoju, a co za tym idzie – wprowadzeniem formuły ESG w struktury swoich organizacji.

ESG – co kryje się pod tym skrótem?

E - Environmental, S - Social oraz G – Corporate Governance, wyrazy te tworzą skrót jednego z najważniejszych trendów w obecnym biznesie, czyli ESG. Polityka ESG to szereg kryteriów i wytycznych jakimi powinna kierować się dana organizacja zmierzająca do zrównoważonego rozwoju. Organizacja posiadająca strategię w obszarze ESG to organizacja, która jest świadoma swojego wpływu na otoczenie – środowisko i społeczeństwo.

E jak Environmental

Środowisko to jedna ze składowych polityk ESG stosowanych coraz częściej w polskich i zagranicznych firmach. Co dana firma robi by mieć pozytywny wpływ na środowisko naturalne?  Otóż firmy mogą wykazywać się różnego typu aktywnościami – od sadzenia drzew, korzystanie wyłącznie z elektronicznych form komunikacji (maile zamiast poczty tradycyjnej) do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. Coraz więcej firm stara się ograniczyć swój ślad węglowy.

S jak Social

Oprócz oczywistego wpływu firm z poszczególnych sektorów na środowisko naturalne organizacje mają bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie na społeczność, w obrębie której działają. Dobre relacje danej organizacji z otoczeniem – klientami oraz lokalną społecznością to niezbędny element w strategii rozwoju każdej firmy. Organizacje wyznające wartości ESG starają się wspierać nie tylko rozwój swoich pracowników poprzez organizację szeregu warsztatów i szkoleń, ale również wspierają lokalną społeczność poprzez tworzenie fundacji, kierowaniu środków finansowych na wybrane cele czy wydarzenia.

G jak Corporate Governance

Corporate Governance czyli nic innego jak ład korporacyjny to kolejny obszar z dziedziny ESG. Poprzez ład korporacyjny należy rozumieć odpowiednie zarządzanie pracownikami i organizacją, gdzie priorytetem jest etyka prowadzonego biznesu.

ESG jest obecnie jednym z najważniejszych trendów w polskich i zagranicznych firmach. Miejmy nadzieje, że nie będzie to tylko tymczasowa moda a długofalowe działanie. Bowiem firmy, zwłaszcza te z sektora budowlanego mają największy wpływ na środowisko naturalne i społeczeństwo. Najwyższa pora by działać eko nie tylko w teorii. A jak jest w Twojej firmie? Dowiedz się czy Twój pracodawca zna idee ESG!

 

Źródła:

https://www.praca.pl/poradniki/rynek-pracy/esg-co-to-jaki-ma-wplyw-na-firme_pr-6729.html

https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/risk/topics/esg.html

https://www.cbreim.com/-/media/project/cbre/bussectors/cbreim/home/about-us/sustainability/cbreim-global-esg-policy.pdf

 

 


No comments