• Oświadczenie autora: Checked

Opłaty za wywóz śmieci w śląskich samorządach są coraz wyższe. Jest to słuszne, ponieważ wywóz śmieci, ich segregacja i utylizacja to usługa za która stoją pracownicy oraz odpowiednie zaplecze, które trzeba opłacić. A gdyby to nam płacono za śmieci, które wyrzucamy?

Co musiałoby się stać, byśmy dostawali pieniądze za nasze odpadki? Przede wszystkim zmiana systemowa przetwarzania odpadków i ich wykorzystywania. Należałoby wspierać startupy i firmy specjalizujące się w recyklingu i odzyskiwania ze śmieci wysokiej jakości materiałów jak plastik, szkło, metale i inne. Takie firmy już istnieją i czynią wielkie postępy w tej dziedzinie. Oprócz tego powinien zmienić się system podatkowy i podejście władz. Przedsiębiorstwa powinny uiszczać podatek za każde opakowanie. Wiadomo, że koszty te zostaną przerzucone na klientów, więc opłata nie może być wysoka, by klienci tego nie odczuli, lecz na odpowiednio wysokim poziomie, by dochód z niej zapewnił budżet na wspieranie systemu recyklingu. Podatek za sprzedawanie produktów w opakowaniach z nowych materiałów powinien być odpowiednio wyższy, co zachęci producentów do wykorzystywania produkcji opakowań z materiałów z odzysku. Przepisy prawne powinny zmusić przedsiębiorstwa do stworzenia produktów, które łatwo nadają się do recyklingu oraz do sprzedaży towarów luzem (czyli bez opakowań), gdy jest to możliwe. Ważnym czynnikami jest edukacja i wyrobienie nawyku segregacji śmieci już u najmłodszych, a także pomoc w postaci odpowiednich znaków na opakowaniach ułatwiających segregację – muszą być proste i intuicyjne. Tak zaprojektowane ogniwo systemu cyrkularnego sprawi, że śmieci przestaną być postrzegane jak zbędny odpad, a staną się pożądanym źródłem materiałów do produkcji i będą tak cenne, że opłacalne będzie odkupienie ich od konsumentów.

Zmiany systemu opisane wcześniej już się odbywają, jednak powoli i nie na wystarczająco dużą skalę, więc na wdrożenie takiego systemu przetwarzania i produkcji odpadów trzeba jeszcze długo poczekać. Jednak, już teraz możemy korzystać z innych ciekawych rozwiązań. Na przykład systemu kaucyjny,  który co prawda jest  zwrotem kwoty za butelki opłaconej przy zakupie, ale zmienia podejście do śmieci.


No comments