• Oświadczenie autora: Checked

          Większość polskich gmin zmaga się z problemem rozlewania się miast (tzw. suburbanizacja, z ang. urban sprawl). Dlaczego mieszkańcy miast decydują się na przeprowadzkę na przedmieścia lub obszary wiejskie rezygnując jednocześnie takich wygód jak bliskość i łatwość dostępu do sklepów, siłowni czy kin? Jednym z głównych powodów jest natura.

Mieszkańcy większości polskich miast mają niewystarczający dostęp do terenów zielonych. Brakuje nie tylko parków, ale również  skwerów, gdzie mieszkańcy pobliskich osiedli mogliby mieć bezpośredni kontakt z naturą. Różnorodna roślinność towarzysząca Ci na co dzień ma wpływ na Twoje samopoczucie i zdrowie. Skąd ta pewność? Otóż już od lat 70. XX wieku wiadomo, że ludzie posiadają wrodzoną skłonność do przebywania wśród natury. Zjawisko to określono mianem biofilii.

Człowiek od zawsze żyje blisko natury. Przyroda zapewnia człowiekowi poczucie harmonii i spokoju. Kontakt z naturą może mieć również wpływ na Twoje zdrowie. Liczba ludzi borykająca się z depresją lub innymi chorobami jest mniejsza lub zerowa tam gdzie występuje duża liczba terenów zielonych. Przykładowo jeśli zamieszkujesz osiedle, gdzie występuje wiele skwerów zielonych czy obecny jest park masz mniejszą tendencje do pojawienia się takich chorób jak depresja, problemy z sercem, cukrzyca czy migreny. Oczywiście natura nie jest jedynym i bezpośrednim czynnikiem wpływającym na Twoje zdrowie, ale ma istotny wpływ na Twoje samopoczucie. Kontakt z naturą poprzez jej obserwacje powoduje zmniejszenie częstotliwości akcji serca oraz zmniejszenia ciśnienia krwi.

Zwiększona urbanizacja miast prowadzi do zmniejszenia się terenów zielonych w mieście. Mieszkańcy miast coraz częściej zauważają potrzebę obcowania z naturą. Myślę, że gdybyś miał wybór gdzie spędzisz swój wolny czas – w parku przy stawie otoczony przez drzewa, krzewy i kwiaty czy może na rynku wśród mosiężnych pomnikach i fontannie – to Twoja decyzja będzie oczywista. Ze względu na znikomą liczbę parków, skwerów czy bulwarów mieszkańcy miast wybierają na swoje miejsca do życia tereny podmiejskie, gdzie mogą mieć bezpośredni kontakt z naturą. Aby zapobiegać negatywnym zjawiskom takim jak depopulacja i rozlewanie się miast gospodarze miejscowości powinni szczególnie zwrócić uwagę na aspekt zieleni.

Codzienne życie mieszkańców powinno być wypełnione roślinnością. Jeśli samorządy chcą zatrzymać swoich mieszkańców powinny dać im znać, że zaczynają na poważnie „grać w zielone”. Od tej gry zależy wiele – nie tylko estetyka i gospodarka miast, ale przede wszystkim zdrowie i samopoczucie mieszkańców.  

Źródła:

https://pieknoumyslu.com/biofilia-co-to-jest-i-jak-wplywa-na-dobre-samopoczucie/

https://www.miasto2077.pl/biofilia-czyli-zycie-w-zgodzie-z-natura-nie-jest-zarezerwowane-dla-zamoznych/

„Miasto szczęśliwe” Charles Montgomery


No comments