• Oświadczenie autora: Checked

 

Jest już dostępny raport badawczy, monitorujący stan przygotowań gmin województwa śląskiego do transformacji energetycznej. Sprawdź, czy Twoje miasto lub gmina są do niej przygotowane.

Raport został podzielony na dwie części. W pierwszej omówiono założenia metodologiczne, czyli cel badania, jego problematykę, sposób doboru próby, wykorzystywane metody i techniki badawcze a także opis przebiegu badania. Druga część zawiera omówienie wyników w podziale na gminy objęte badaniem.

– Kwestią fundamentalną jest pytanie o ekonomiczno-społeczne podstawy funkcjonowania miast i gmin. A zatem jak kreować przyszłość miasta, gminy, która straciła bazę ekonomiczną stanowiącą fundament jej rozwoju w ciągu ostatnich kilkudziesięciu czy czasem kilkuset lat. O ile bowiem np. górnictwo węgla kamiennego w mieście górniczym stanowi fundament jego bazy ekonomicznej, o tyle w mieście pogórniczym ma ono już jedynie charakter pamięci miejsca i pamięci społecznej. Atrybuty ważne, ale nie wystarczające w myśleniu o przyszłości, zwłaszcza w kontekście dalszej transformacji miasta, w tym transformacji energetycznej – twierdzi na łamach raportu badawczego dr hab. Robert Krzysztofik, dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

 

Pobierz raport


No comments