• Oświadczenie autora: Checked
fot. pixabay.com

Na Śląsku nie brakuje poprzemysłowych terenów, które kiedyś były twierdzami ludzi pracy. Dzisiaj najczęściej miejsca te tworzą krajobraz industrialnych ruin. Stanowią dowód na to, że dobre czasy regionu minęły, a historię tych miejsc odeszły w niepamięć. Jednak Hutę Kościuszko spotkał inny los. Na jej terenie powstało partycypacyjne Muzeum Hutnictwa.

Muzea partycypacyjne — co to takiego?

Jest to model instytucji, w którym kluczową rolę  stanowi społeczność. Koncepcja muzeum partycypacyjnego zakłada proces "otwierania się" na uczestników kultury przez zachęcenie ich do zaangażowania w realizację działań programowych i organizacyjnych. Wtakich instytucjach akcenty stawia się na opowiadanie historii przez wybrane grupy społecznych.

Muzeum Hutnictwa w Chorzowie — ratowanie zabytków i historii ludzi 

Jest to pierwsze w Polsce muzeum hutnictwa. Powstało ponad rok temu w zabytkowej elektrowni Huty Kościuszko. Kiedyś to miejsce było sercem Chorzowa, a dziś większość budynków została wyburzona. To samo miało stać się z gmachem, w którym obecnie znajduje się muzeum. Władze Chorzowa pierwotnie chciały zrównać go z ziemią, a teren sprzedać. W porę koncepcja została zmieniona. Na przebudowę muzeum przeznaczono ponad 32 mln zł, z czego 15 milionów to pieniądze unijne.

Poza uratowaniem zabytku techniki  udało się uratować coś jeszcze  — historię ludzi. Społeczność hutników zaproszono do podzielnia się swoimi wspomnieniami. W 2020 r. nagrano rozmowy z pracownikami huty. Są one teraz interaktywnym "przewodnikiem" po muzeum. Poza tym na wystawie umieszczono eksponaty, które są pamiątkami z domów hutniczych. Do wspólnego tworzenia wystawy zaproszono hutników nie tylko z Chorzowa, ale z całego regionu.

Muzeum Hutnictwa w Chorzowie jest przykładem na to, jak można zadbać o poprzemysłowe tereny Śląską, nie zapominając o jego tradycjach i społeczności.


No comments