• Oświadczenie autora: Checked

 

Czy jesteśmy w stanie przywrócić naturę na terenach poprzemysłowych? Pewnie część osób stwierdzi, że nie. A co jeśli przyroda sama weźmie sprawę w swoje ręce? Właśnie w taki sposób powstał zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Żabie Doły” i jest doskonałym przykładem na to, że poprzemysłowy krajobraz może stać się znowu zielony. A wszystko dzieje się na granicy dwóch śląskich miast: Chorzowa i Bytomia.

Mało kto kojarzy Śląsk z atrakcjami przyrodniczymi. W wyobrażeniach o regionie dominują obrazy szybów kopalnianych, hałd w sąsiedztwie gęsto zabudowanych miastach z małą ilością zieleni. Już teraz znaczna część terenów poprzemysłowych to roztaczające nastrój grozy opustoszałe budynki i wielkie powierzchnie otoczone płotem, a nawet drutem kolczastym. Nie od dziś wiadomo, że na Śląsku znaczną część krajobrazu stanowią czynne lub nie zakłady przemysłowe. Jednak to nie znaczy, że jesteśmy skazani na szarość. 

„Żabie Doły” to zielona oaza dla zwierząt, roślin i ludzi, która udowadnia, że można sensownie zagospodarować tereny niegdyś zniszczone przez przemysł. Jak powstała ta przyrodnicza perełka w sercu industrialnego regionu? W wyniku eksploatacji tego terenu przez zakłady górniczo-hutnicze powstało wiele zapadlisk, a ziemia zaczęła się osuwać. W efekcie zaczęły powstawać na tym obszarze zbiorniki wodne. W 1997 podjęto decyzję o utworzeniu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego w celu ochrony siedlisk zwierząt, głównie ptaków wodnych. Ilość gatunków występujących na terenie „Żabich Dołów” jest fenomenem w skali Górnego Śląska. Nigdzie indziej w regionie nie znajdziemy tylu rodzajów ptaków, ssaków, owadów i płazów. Poza walorami przyrodniczymi „Żabie Doły” od wielu lat są wzbogacane o atrakcje turystyczne. Znajdują się tu punkty do obserwacji ptaków, tablice edukacyjne i punkty widokowe. W ciekawy sposób zostały wykorzystane pozostałości po infrastrukturze kolejowej. Nasypy kolejowe zostały zmienione w ścieżki rowerowe, a na wiaduktach znajdują się grafity nawiązujące tematycznie do fauny i flory spotykanej w okolicy.           

Jeśli jeszcze ktoś nie wierzy, że Śląsk może być zielony, to zalecamy odwiedzić „Żabie Doły”. Przyroda świetnie daje sobie radę nawet z terenami poprzemysłowymi. Wystarczy ją tylko odpowiednio zabezpieczyć i nie przeszkadzać naturze w działaniu. 

WK

Źródła: 

YouTube - Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Żabie Doły”

Wikipedia - Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Żabie Doły”

www.bytom.pl Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Żabie Doły" 


No comments