O projekcie Kaj ta zmiana

 

"Kaj ta zmiana? Kampania na rzecz sprawiedliwej transformacji" to projekt realizowany przez Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego FOPSZ z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

„Kaj ta zmiana” to:

- badanie monitoringowe gmin województwa śląskiego

- kampania edukacyjna

- internetowa platforma wymiany poglądów i pomysłów

- szkolenia dla młodzieżowych liderów

- seminaria online.

 

AKTUALNOŚCI